Tag Archives: สุขภาพ

ภัยร้ายของควันบุหรี่

การสูดควันบุหรี่โดยไม่ได้ตั้งใจ

การสูดดมหรือหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบใกล้ๆ เรา หรือควันที่อยู่ในห้องต่างๆ เมื่อก่อนเข้าใจว่าควันบุหรี่แถวนี้แค่ทำให้ระคายเคืองตา ทำให้เราไอจาม และแสบตาน้ำตาไหลเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการวิจัยและพบว่าควันบุหรี่มีอันตรายพอพอกับคนที่สูบบุหรี่เลย โดยเฉพาะในครอบครัวที่พ่อแม่สูบบุหรี่ในบ้านอาจจะส่งผลเสียกับลูกรูปที่สูดควันบุหรี่เข้าไป อาจทำให้เด็กๆ ในบ้านป่วยเป็นโรคปอด หรือทำให้การทำงานของปอดเสื่อมสมรรถภาพไป

สำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วสูบบุหรี่ อาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้โดยตรง เช่น เด็กในครรภ์อาจมีตัวเล็กหรือขนาดน้ำหนักน้อยกว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ อาจมีผลทำให้เด็กต้องคลอดก่อนกำหนด และมีอันตรายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง มีโอกาสที่จะเกิดการแท้งสูงกว่าคนปกติทั่วไป เด็กในครรภ์มีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อนได้ หรือบางรายอาจมีผลทำให้เด็กมีอาการพิการตั้งแต่กำเนิด น้ำนมของมารดาอาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายหากเด็กได้รับประทานเข้าไป ดังนั้นสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทั้งหลายเราจึงแนะนำให้คุณควรเลิกสูบบุหรี่เสียเพื่อผลดีกับเด็กในทารก

ควันบุหรี่ Continue reading