Monthly Archives: May 2016

โบท็อกหน้าเรียวที่ไหนดี โบท็อกซ์อยู่นานแค่ไหน

อย่างที่เรารู้ๆกันว่าการฉีดโบท็อกหน้าเรียวนั้นเป็นการกระชับผิวหน้าที่ทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีการหนึ่งเลย และการทำโบท็อกซ์แต่ละครั้งนั้นก็ใช้เวลาไม่นานเลยทีเดียว ทำให้การทำโบท็อกซ์ในตอนนี้แพร่หลายกว่าในสมัยก่อนมาก แต่อย่างไรก็ตามการทำโบท็อกซ์เป็นการกระทที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อปละระบบประสาท โบท็อกหน้าเรียวที่ไหนดี ดังนั้นการทำโบท็อกซ์จึงควรอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

โบท็อกซ์อยู่นานแค่ไหน โบท็อกหน้าเรียวที่ไหนดี

โบท็อกหน้าเรียวที่ไหนดีและการทำโบท็อกซ์นั้นเป็นการฉีดสารโบท็อกซ์ที่มีส่วนประกอบของโปรตีนชนิดลงไปในผิวหนังเพื่อคลายการทำงานของกล้ามเนื้อ หรือหยุดการเพิ่มปริมาณของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าลงเพื่อให้หน้าดูเรียวลงและมีริ้วลอยลดลงนั่นเอง ซึ่งสารโบท็อกซ์นี้ไม่ได้เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาดังนั้นร่างกายย่อมทำลายสารนี้ออกไปเรื่อยๆตามกระบวนการธรรมชาติ การฉีดโบท็อกซ์จึงมายุการใช้งานของมันเอง ซึ่งโดยทั่วๆไปการฉีดโบท็อกซ์ 1 ครั้งจะมีอายุการใช้งานประมาณ 6 – 8 เดือนแล้วแต่บุคคล และเมื่อผ่านช่วงนี้ไปแล้วเราสามารถทำการฉีดโบท็อกซ์ซ้ำอีกครั้งได้ และไม่ควรทิ้งช่วงหลังโบท็อกซ์หมดอายุเกิน 6 เดือน เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุด เช่น การทำให้กรามเล็กลงนั้นต้องมีการฉีดโบท็อกซ์อย่างน้อย 3 ครั้งติดต่อกันนั่นเอง

ปกติแล้วหลังจากฉีดโบท็อกซ์แล้ว โบท็อกซ์จะยังไม่ออกฤทธิ์ในทันที แต่ต้องรอประมาณ 2-3 วันและจะมีฤทธิ์สูงสุดหลังจากผ่านไป 1 หรือ 2 สัปดาห์แล้วนั่นเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของโบท็อกซ์ที่ฉีดและสภาพกล้ามเนื้อของแต่ละบุคคลด้วย