Monthly Archives: November 2015

หลังดูดไขมันต้องดูแลตัวเองอย่างไรจึงจะดีที่สุด

ในบทความตอนที่ผ่านผมเองได้มีการพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการการดูดไขมันหน้าท้องไปซึ่งก็แน่นอนครับว่าถ้าหากพูดถึงแค่การเตรียมพร้อมแต่ไม่พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตนหลังจากที่เข้ารับการดูดไขมันแล้วดูท่าว่าเรื่องราวของการดูดไขมันหน้าท้องคงจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ ดังนั้นในบทความตอนนี้ผมจึงขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวของการปฏิบัติตนหลังจากการดูดไขมันให้ทุกท่านได้รับทราบกันดีกว่าครับเพราะผมเองเชื่อว่าหลายคนยังมีความคิดที่ผิดๆ อยู่ว่าเมื่อการดูดไขมันหน้าท้องจบแล้วก็จบกันไม่ต้องทำอะไรต่อ

ดูดไขมัน

ข้อควรปฏิบัติหลังจากการดูดไขมันหน้าท้อง

ในความเป็นจริงแล้วนั้นขั้นตอนของการดูดไขมันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จริงๆ ไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่การดูดเอาไขมันออกแต่จะต้องวัดกันที่หลังจากนั้นครับว่าเมื่อดูดไขมันไปแล้วรูปร่างของผู้ดูดไขมันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนและมีอาการหรือผลข้างเคียงใดๆ หรือไม่ซึ่งถ้าหากไม่มีแล้วล่ะก็นั่นจึงเสร็จสิ้นกระบวนการครบถ้วนสมบูรณ์ครับ

แต่อย่างไรก็ตามการดูแลตนเองหลังการดูดไขมันหน้าท้องนั้นไม่ใช่เรื่องของหมอหรือศัลยแพทย์ครับเพราะหมอเหล่านั้นมีหน้าที่เพียงแค่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนหลังจากการดูดไขมันเท่านั้นเองผู้ที่ควรจะปฏิบัติอย่างแท้จริงก็คือผู้ที่รับการดูดไขมันนั่นเองครับ

พูดมาเสียยืดยาวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอีกเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหลังจากที่เราดูดไขมันแล้วควรที่จะทำตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับ Continue reading

นโยบายการประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ

ด้วยงานธุรกิจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์  โดยจัดวางขอบเขตแนวนโยบายการประชาสัมพันธ์ลงไปอย่างแน่ชัดและแนวนโยบายนี้จะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายและเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจมีขั้นตอนดังนี้ คือ

  1. เรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น พิจารณาดูว่าการที่บริษัทมาทำธุรกิจอยู่ที่นี่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ประชาชนเข้าใจหรือไม่เข้าใจบริษัทของเราอย่างไร และเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไร
  2. กำหนดเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์
  3. วางโครงการต่างๆที่จะ ให้บรรลุเป้าหมายนั้น กำหนดกิจกรรมว่ามีอะไรบ้าง
  4. ระบุระยะเวลาและความรับผิดชอบไว้แน่ชัด
  5. ข้อสังเกต เช่น ทำสิ่งนี้สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพราะเหตุใด ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างและจากหน่วยงานใด

ทำธุรกิจ

ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายและแผนงาน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นบริษัทธุรกิจที่ดีเสมือนหนึ่งเป็นประชาชนที่ดีนั้น  ในแง่ธุรกิจเขาคิดกันอย่างไร

  1. ก่อนอื่นบริษัทธุรกิจจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนเสียก่อนว่าบริษัทดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหาร กิจการ และต้นทุนกำไร
  2. ในการดำเนินงานธุรกิจ บริษัทจะต้องได้รับการยอมรับว่า บริษัทจะต้องมีคุณธรรม มีหลักธรรมจรรยาคำนึงถึงความรับผิดชอบ และการทำธุรกิจจะไม่ก่อผลกระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะดำเนินการธุรกิจชนิดใดแต่บริษัทก็มีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม เส้น การให้ความช่วยเหลือแก่มูลนิธิและสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

Continue reading